0908.73.89.79

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Với quan điểm “Con người là yếu tố quyết định đưa đến thành công của một tổ chức”, Công ty TNHH Thương mại Quảng Cáo Tân Bình luôn đặc biệt chú trọng đến đội ngũ nhân sự.Ngay từ ngày đầu họat động, Công ty TNHH Thương mại Quảng Cáo Tân Bình đã xây dựng đội ngũ thợ quảng cáo tay nghề cao, chuyên nghiệp,trách nhiệm.

Rate this post

Trả lời